Akademia Rozwoju Medycyny Polskiej

Misja

Misją Akademii Rozwoju Medycyny Polskiej jest umożliwienie środowisku medycznemu dostępu do najnowszych zdobyczy wiedzy medycznej, wykraczającej poza program uczelnii w zakresie edukacji podstaowwej i podyplomowej. W tym celu posługujemy się metodami tradycyjnymi jak i platformą edukacji sieciowej, interaktywnej.

Akademia Rozwoju Medycyny Polskiej działa poprzez organizację kursów, konferencji i szkoleń oraz warsztatów w ośrodkach medycznych i we współpracy z partnerami edukacyjnymi (m. inn. uczelnie medyczne) i instytucjami biznesowymi (np. firmy farmaceutyczne i sprzętowe). Ponadto AMKP oferuje  oprogramowanie medyczne

skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów oferty.