Nowelizacja i sporządzanie tekstu jednolitego uchwał j.s.t.
 Warszawa, Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Prawa pacjenta : od przyjęcia do zakończenia leczenia w zoz
Warszawa,Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Personel medyczny przed obliczem Temidy czli jak braonić swych praw i dóbr osobistych
Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Nowelizacja oraz sporządzanie tekstu jednolitego uchwał j.s.t.
Warszawski Dom Technika, ul Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 


Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie psychiatrycznej
Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
....................................................................................


 


Nowelizacja i sporządzanie tekstu jednolitego uchwał j.s.t.
 Hotel Katowice, Aleja Korfantego 9
....................................................................................


 

Elektroniczna dokumentacja medyczna - regulacje prawene, praktyczne rozwiązania
Kielce, Hotel Pod Złotą, ul. Moniuszki 7
 
....................................................................................


 

Nowelizacja oraz sporządzanie tekstu jednolitego uchwał j.s.t.
Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie psychiatrycznej
Warszawski Dom Technika, ul, Czackiego 3/5
 
.................................................................................... 

Prawa pacjenta - od przyjęcia do zakończenia leczenia w zoz
Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
....................................................................................


 

Odpowiedzialność pracowników administracji samorządowej za wydawane rozstrzygnięcia
Warszawa, Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
...................................................................................


 

Elektroniczna dokumentacja medyczna - regulacje prawne, praktyczne rozwiązania
Olsztyn, Hotel Gromada, Plac Konstytucji 3 Maja 4
 
....................................................................................


 

Rachunek kosztów w poprawie ekonomicznej efektywności zoz
11.01.2013 r. godz. 10.00 - 16.00 Katowice, Hotel Katowice, Aleja Korfantego 9
Pobierz formularz
....................................................................................


 

Praktyczne stosowanie przepisów prawa pracy nieuregulowanych w ustawie o pracownikach samorządowych
Warszawa, 18.12.2012 r. godz. 10.00 - 16.00, Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Problematyka stosowania przymusu bezpośredniego w diagnozowaniu i leczeniu chorób zakaźnych
Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Rachunek kosztów w poprawie ekonomicznej efektywności zoz
Katowice, Hotel Katowice, Aleja Korfantego 9
 
....................................................................................


 

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a system polskiej opieki społecznej
 Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Elektroniczna dokumentacja medyczna - regulacje prawne, praktyczne rozwiązania
Hotel Ferdynand, ul. Grottgera 28
 
....................................................................................


 

Nowy regularmin organizacyjny i praktyk zawodowych podmiotów leczniczych
Warszawski Dom Technika, Warszawa, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody
Warszawski Dom Technika, Warszawa, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej
Warszawski Dom Technika, ul, Czackiegto 3/5
 
....................................................................................


 

Nowelizacja oraz sporządzanie tekstu jednolitego uchwał j.s.t.
 Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Elektroniczna dokumentacja medyczna - prawne regulacje, praktyczne rozwiązania
Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Nowelizacja oraz sporządzanie tekstu jednolitego uchwał j.s.t
Lublin, Hotel Europa, ul. Krakowskie Przedmiescie 19
 
....................................................................................


 

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej
Warszawski Dom Technika ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Nowelizacja oraz sporządzanie tekstu jednolitego uchwał j.s.t.
Warszawa, Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Zmiany w ustawie o działalności leczniczej
Warszawski Dom Technka, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Ekonomiczna ocena wyników działalności oddziałów szpitalnych ze wskazaniem
Warszawski Dom Technika, Warszawa, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Nowelizacja oraz sporządzanie tekstu jednolitego uchwał j.s.t.
Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Nowelizacja oraz sporządzanie tekstu jednolitego uchwał j.s.t.
Katowice, Hotel Katowice, Aleja Korfantego 9
 
....................................................................................


 

Niepełnosprawny pacjent w przychodni i szpitalu.
Warszawa, Warszawski Dom Technika. ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................


 

Prowadzenie dokumentacji medycznej w placówkach ochrony zdrowia w świetle obowiązujących przepisów
Warszawski Dom Technika, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................
Aspekty prawne związane ze specyfiką udzielania świadczeń zdrowotnych małoletnim pacjentom
Warszawski Dom Technika, Warszawa, ul. Czackiego 3/5
 
....................................................................................