Bazując na naszej wiedzy związanej ze specyfiką branży, prowadzimy audyty, konsultacje i wdrożenia w podmiotach środowiska medycznego rozwiązań i standardów bezpieczeństwa informacji w szczególności zagadnień związanych z ochroną danych osobowych pacjentów. W ramach prowadzonych prac realizujemy:

  • Audyty
    • identyfikacja wymagań prawnych i informatycznych
    • inwentaryzacja środków ochrony
    • analiza dokumentacji
  • Plany wdrożeń systemów bezpieczeństwa informacji
  • Wdrożenia dedykowanej dokumentacji bezpieczeństwa informacji
  • Doradztwo w procesie wdrożenia systemów bezpieczeństwa informacji