Inquisit 4 Lab

Inquisit 4 Lab jest potężnym narzędziem do projektowania, testowania, wyławiania błędów, demonstrujące i pozwalające na administrowanie testami psychologicznymi i eksperymentami. Inquisit 4 Lab zawiera bogate dane behawioralne z szerokiej gamy działań stosowanych w dziedzinie neurobiologii poznawczej, funkcji poznawczych, osobowości i psychologii zachowań konsumenckich, ekonomii behawioralnej i neuropsychologii. Inquisit Lab jest przeznaczony do uruchamiania na dedykowanych komputerach w laboratoriach badawczych, w klasach oraz na laptopach mobilnych znajdujących się w zasięgu sieci Internet.

Czytaj więcej...

Oprogramowanie do nauki podawania płynów i kontroli gospodarki wodno-elektrolitowej

Druga edycja "Fluids and Electrolytes..."  jest zaprojektowana jako zespół samodzielnych programów, które pomagają użytkownikowi nauczyć się lub odświeżyć ponad 200 umiejętności związanych z podawaniem płynów i kontrolą gospodarki wodno- elektrolitowej. Niezbędne informacje są dostarczane wraz z towarzyszącymi im kolorowymi okładkami i animacjami, by uczeń łatwiej przyswajał wiedzę.

Narzędzie samooceny pozwala uczącemu się poprawić skuteczność i efektywność kształcenia. Jest to idealne rozwiązanie do nauki przygotowania się do zagadnień egzaminu NCLEX.

Czytaj więcej...

Oprogramowanie do nauki chemii dla studentów medycyny

Autor: Darrell J. Woodman (Univ. of Washington)

Nazwa: Chemistry Teaching Graphics for General Chemistry, 1.1

Zestaw grafik nauczania komputerowego zaprojektowany, aby pomóc wyjaśnić pojęcia chemiczne z udziałem złożonych relacji przestrzennych, trójwymiarowych struktur i procesów dynamicznych.

Czytaj więcej...

Oprogramowanie do nauki analizy EKG

Interaktywna Elektrokardiografia

Interaktywny CD-ROM wzmacnia punky nauczania


630 wspólnych i niewspólnych EKG podzielonych na trzy poziomy trudności: początkujący, średni i zaawansowanyDRUGA EDYCJA- zalety:

  • Poziom trudności z EKG. Można śledzić poziom wiedzy swoich uczniów.

  • Jasne określenie każdego z trzech poziomów złożoności - początkujący, średni i zaawansowany- i co ma na każdym poziomie


  • Zaktualizowano CD-ROM, teraz na platformie Flash


Czytaj więcej...

DxR - Oprogramowanie dla prawidłowego myślenia w oparciu o analizę medyczną w języku angielskim.

Nazwa: DxR Clinician
Producent: DxR Development Group Inc.


Oprogramowanie „DXR Lekarz” jest oparte na sieci Web; oprogramowanie do symulacji pacjenta na uczelniach medycznych. Programy „asystent lekarza” i „asystent pielęgniarki” do nauczania, uczenia się i oceny kluczowych umiejętności rozumowania klinicznego.

Czytaj więcej...

A.D.A.M Interactive Physiology

Fizjologia


Dziesięć modułów zawiera :

Układ krążenia, układ mięśniowy, układ oddechowy, układ nerwowy, układ moczowy, płyny i elektrolity, układ nerwowy, układ hormonalny, układ trawienny i układ odpornościowy.

Czytaj więcej...

A.D.A.M Interactive Anatomy - wersja online w języku angielskim

A.D.A.M . Interactive Anatomy znacznie wspomaga naukę anatomii, fizjologii i tematów pokrewnych. Wersja online jest najlepszą z dotychczasowych. Ma najprostszy i najwygodniejszy dostęp, usprawnioną nawigację i funkcjonalność dodatkowych treści i ulepszenia. Jest najbardziej wszechstronnym źródłem anatomii i zaawansowanym narzędziem do rozwoju programu nauczania, które są dostępnych online.


Czytaj więcej...