Podstawowe formy działań związanych z rozwojem wiedzy medycznej podejmowanych przez AMKP to:

  • organizacja kilkudniowych kursów stacjonarnych o wybranej tematyce medycznej, w ramach których możliwa jest do zdobycia wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne dotyczące np. obsługi urządzeń diagnostycznych,
  • organizacja szkoleń (w postaci stacjonarnej lub wyjazdowej) na wybrany temat z zakresu dziedzin proponowanych przez Akademię,
  • kursy interaktywne on-line,
  • warsztaty tematyczne z praktycznym wykorzystaniem urządzeń do diagnostyki,
  • kursy zagraniczne
  • szkolenia w obszarze bezpieczeństwa dotyczące w szczególności zagadnienia bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych w podmiotach medycznych

Obecnie planujemy wprowadzenie kursów z dziedziny diagnostyki czynnościowej układu oddechowego, diagnostyki bezdechów występujących w czsie snu (polisomnografia), badań ergospirometrycznych - sportowców oraz pacjentów z chorobami układu oddechowego i krążenia, badań metabolizmu spoczyknowego w celu określenia zapotrzebowania energetycznego.

Szczegółowe programy kursów wkrótce dostępne na naszej stronie internetowej.

 


 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.